Gratis bistånd

Hunger, svält, sjukdomar och miljöhot är några av världens stora problem. Här finner du hjälporganisationer som genom samarbeten med sponsorer låter dig donera bistånd helt gratis med ett enkelt klick.

Hunger och svält

Ungefär en miljard människor världen över lider av hunger och undernäring. Varje timme dör 1000 personer av svält, de flesta av dem är barn.

The Hunger Site - Här kan du klicka för att skänka mat till hungriga världen över. Ett klick motsvarar ungefär 2dl ris beroende på hur många sponsorer sajten har för tillfället.

HungryChildren.com - Tre fjärdedelar av de som dör av svält är barn. Här kan du hjälpa ett barn i nöd.

Miljö

Här kan du klicka för att stödja projekt som strävar efter att bevara värdefulla skogar och att skydda hotade djurarter.

Ett klick för skogen driver en insamling för att rädda biologiskt värdefull gammelskog.

EcologyFund.com arbetar för att bevara vildmarksområden och viktiga habitat. Sajten är smart uppbyggt på så sätt att du snabbt kan klicka för att stödja flera av deras projekt i en följd.

The Rainforest Site arbetar för att rädda regnskogen och de djur som lever i dess hotade miljöer.

Race for the Rainforest from Care2 ger bidrag för att rädda regnskog, men även våtmark och prärien i USA.

Care2's race for the Oceans bidrar till att skydda haven och djur som delfiner och andra valar, samt uttrar, sköldpaddor m.m.

Race for the big cats arbetar för att skaffa större habitat till de stora kattdjuren, d.v.s. platser där de kan få leva i fred. Kattdjuren du kan klicka för att stödja är tiger, jaguar och snöleopard.

Care2s Race for the Primates arbetar för att skydda schimpanser och andra hotade primater.

Care2's Race to Save Baby Seals - Över 300000 sälkutar klubbas ihjäl varje år i Kanada och de flesta av dem är inte ens tre månader gamla. Med ett klick här bidrar du till en TV-kampanj för att bilda opinion mot jakten.

Cancer och AIDS

De flesta känner någon som har drabbats av cancer direkt eller indirekt, då antingen de själva eller deras anhöriga eller vänner blivit sjuka.

The Breast Cancer Site arbetar förebyggande genom att ge bidrag till mammografi för behövande kvinnor.

End Breast Cancer from Care2.com and TBCF! - Klicka här för att stödja arbetet mot bröstcancer.

Barns hälsa

The Child Health Site - Över tvåhundratusen barn dör varje vecka av orsaker som skulle kunnat förhindras och miljontals lider av sjukdomar i onödan. Här kan du bidra till att förbättra barns hälsa.

Socialt arbete och fattigdomsbekämpning

Care2s Race to Stop Violence Against Women - Donationerna går till att hjälpa Amnesty att sprida information om förtryck av kvinnor.

Care2s Race for Children in Need - Om du klickar här hjälper du till att ge ett barn mat, vård och utbildning.

The Literacy Site - Här kan du motverka analfabetism bland fattiga i USA. För varje klick skänker du 1 % av en bok.

Utsatta husdjur

En del husdjur får inte den omsorg de behöver, eller blir illa behandlade eller övergivna. Här kan du bidra till att hjälpa dem.

Care2s Race for Pets in Need - Stödet går till en djurskyddsorganisation som bl.a. bistår med fri veterinärvård.

The Animal Rescue Site - Här kan du skänka mat till övergivna eller försummade husdjur som tagits om hand djurrättsorganisationer.
Gratisa: Billigt och bra :-)